eVerify

Giải pháp xác thực
Hợp đồng điện tử

Timestamp

Giải pháp
cấp dấu thời gian

eKYC

Giải pháp định danh
người dùng điện tử

Cross-signing

Giải pháp liên thông kết
nối giữa các nhà CeCA

Blacklist

Giải pháp quản lý
tra cứu chủ thể

Mô hình phát triển

Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam là hệ thống được Trung tâm Tin học và Công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương xây dựng, vận hành triển khai nhằm mục tiêu hỗ trợ 100% các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ứng dụng hợp đồng điện tử trong việc kiểm tra, xử lý, tập trung thông tin hợp đồng điện tử của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong giao dịch và hoạt động thương mại tại Việt Nam. Góp phần thúc đẩy Chương trình chuyển đổi số quốc gia của Thủ tướng Chính phủ.

CeCA là ai?

CeCA (Certified e-Contract Authority) là Tổ chức chứng thực hợp đồng điện tử được cấp đăng ký bởi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về tính bảo mật và toàn vẹn, khả năng xác định nguồn gốc, tính chống chối bỏ của các chứng từ điện tử mà các CeCA lưu trữ và xác thực.

Xem thêm
TÍNH NĂNG HỢP ĐỒNG ĐIỆN
TỬ GẮN TRÊN TRỤC
HỢP ĐỒNG ĐIỆN
TỬ
Chủ thể trong giao kết hợp đồng Được ghi nhận bởi Bộ Công Thương 2 bên
Thời gian ký kết Đượ̣c đóng dấu thời gian Timestamp, đồng bộ với
đồng hồ cesium, không thể
sửa đổi
Thời gian của thiết bị hoặc server ký số, có thể dễ dàng
bị thay đổi
Ký số cá nhân
Ký chéo giữa các nhà cung cấp
Quản lý, tra cứu lịch sử chủ thể ký hợp đồng
Thể hiện bằng thông điệp dữ liệu điện tử
Tiết kiệm thời gian, chi phí
Tính phi biên giới
Tính vô hình, phi vật chất
Tính hiện đại, chính xác
Lưu trữ bảo mật an toàn
Dễ dàng quản lý, lưu trữ và tìm kiếm

Xác định nguồn gốc

Hệ thống mã hóa công khai cho phép người dùng mã hóa văn bản với khóa bí mật, đối với một văn bản nếu muốn ký số được thì phải được mã hóa với hàm băm.

Đảm bảo tính toàn vẹn

Không thể chỉnh sửa những văn bản đã ký là chức năng của hệ thống, do vậy những văn bản được ký sẽ được đảm bảo 100% tính toàn vẹn mà không lo bị bên thứ 3 thâm nhập chỉnh sửa hoặc xóa bản.

Tính chống chối bỏ

Sau khi thực ký hợp đồng được hoàn tất giữa chủ thể ký và đối tác chữ ký số sẽ xác nhận cụ thể và chính xác người ký và không thể xóa bỏ chữ ký.

Giới thiệu các đối tác